Stein Koksvik

Født 9. oktober 1963 i Oslo, Norge

Bor i Oslo, Norge

Utdanninga

1982-1985      Studier i biologi, kjemi og matematikk 

                           ved Universitetet i Bergen, Norge

1986-1990      Kunstakademiet i Bergen

1989-1990      Studier ved den Küngeliga Könsthøgskolan

                           i Stockholm (Mejan)

Separatutstillinger

1989               UKS – Unge Kunstneres Samfunn, Oslo

1993               Galleri Heer, Oslo

1994        Molde Kunstforening

1996        Ålesund Kunstforening

1997        Molde Jazzfestival, Avreise prosjektet

      – Stein Koksvik og Geir M. Brungott

1997        Stenersen Museet, Oslo, Avreise prosjektet

1998        Riksutstillinger Norge, Avreise prosjektet

1999       Ribe Amt, Tistrup Kunstforening, Danmark,        

                         Avreise prosjektet

2000        Tegnerforbundet, Oslo

2001        Galleri Trans – Art, Trondheim, Hus og Hage

      – Stein Koksvik og Olav Ringdal

2002               Drammens Museum, The Ghost in The Machine 

                       – Stein Koksvik og Olav Ringdal,

      kurrator: Åsmund Thorkildsen       

2004        LNM – Landsforeningen Norske Malere, Oslo,        

                         Dette kan ikke fortsette lenger på denne måten

2005       Cite Internationale des Arts, Paris

2006       Stenersenmuseet, Oslo, Belyste unndragelser

2006       Galleri Semmingsen, Oslo, Belyste unndragelser

2008       Kunstnerforbundet, Oslo, Dobbeltrom 1

2008       Bjørnssonfestivalen i Molde, Festivalkunstner

2010        Vigeland-museet i Oslo,  Dobbeltrom 2

2012       Tegnerforbundet i Oslo,  Takk kjære gud en gang til 

2013       Kuben i galleri Trafo,  Mann, Nisse, Satan 

2013       Hovedutstiller på Finnskogutstillingen i Finnskogen,  Mann, Nisse, Satan

2014 Separatutstilling i Kunstnerforbundet i Oslo,  Tusen takk det holder nå / Tusen takk det blir aldri nok

2016       Separatutstilling i Kunsthallen Trafo Kunsthall

2018              Ja, Ja, Ja 1, Separatutstilling Galleri 69 i Oslo

Gruppeutstillinger

1988               Galleri Riise, Bergen

1988        Galleri Wang, Oslo

1990        Vestlandsutstillingen

1998        Trøndelagsutstillingen, Trondheim. 

1998-1999    Grosse Kunstaustellung, Avd. norsk samtidskunst,        

                         NRW Düsseldorf, Tyskland.

1999        Høstutstillingen, Oslo.

2000        Ung norsk tegning, Poznan, Polen

2002        Høstutstillingen, Oslo.

2003        Midlertidige Rum, Charlottenborg Udstillindssted,        

                         København, Danmark

2003       Tomt, Moss Kunstforening

2003       Høstutstillingen, Oslo 

2003        Plexi, Galleri JMS Oslo

2006       Høstutstillingen, Oslo

2006       Samle sammen, Nationalmuseet for kunst, Oslo

2007       Kunstfestival Manege, St. Petersburg, Russland,          

                         Dialogues

2007       Clusters, Nordeas Kunstsamling,

                         Henie Onstad kunstsenter

2009       Høstutstillingen, Oslo 

2010       Hotch Potch i Lisboa, Portugal med delen: Obrigado meu Deus mais uma vez 

2013       Høstutstillingen, Oslo 

2014       Høstutstillingen, Oslo

2016       Platons Huskestue i Tegnerforbundet  med Animasjonen Ja, Ja, Ja

2019       Tilbud, anslag, en suksesshistorie i Kristiansand Kunsthall

2011, 13, 14, 15, 16 og 17  Landartfestival, Kunstland Lomsjøen  

Stipender:

1989       Norsk Kulturråds debutantstøtte 

1996,97       Statens utstillingsstøtte

2002,06,09     Norsk Kulturråds utstillingsstøtte

99,00,03,06    Vedrlagsfondets kunstnerstipend 

2002       Fegerstens Stiftelse kunstnerstipend

2003-05       Statens treårige arbeidsstipend 

2005       4 mnd. opphold Cite Internationale Paris

2006       Arbeidsstipend Ingerid Lindback Landgaards fond 2007        

2007              BKH Kunstnerstipend 

2008       Statens garantiinntekt for kunstnere

Utsmykkinger:

2017             EPHEMERALITY – A Permanent Collection Kunsthøgskolen I Bergen

Innkjøpt av / representert i samlinger

Norsk Kulturråd

Yvonne stenersens samling av samtidskunst

Nordeas samling av samtidskunst

Rolf Hoff’s samling av samtidskunst

Nasjonalmuseet, Oslo

Manege Kunsthall´s samling av kunst, St. Petersburg, Russland

Oslo kommunes Kunstsamlinger

Bibliografi relevant utvalg:

Katalog: Avreise

Geir M. Brungot og Stein Koksvik Stenersenmuseet i Oslo 1997 

Forfattere: Gunnar Sørensen og Per hovdenakk

Katalog: Stein Koksvik Tegnerforbundet Oslo 2000

Forfatter: Per Hovdenakk

Katalog: The Ghost in the Machine 

Stein Koksvik og Olav Ringdal i Drammens Museum 2002

Forfatter: Åsmund Thorkildsen

Artikkel / Kritikk: Dette kan ikke Fortsette lenger på denne måten Kunstkritikk.no, 23 januar 2004

Forfatter: Tommy Olsson   

Katalog: Belyste unndragelser

Stenersenmuseet Galleri Semmingsen, Oslo januar og februar 2006

Forfatter: Øivind Storm Bjerke.

Anmeldelse: Scandinavian Psyco

Morgenbladet om Belyste unndragelser

Stenersenmuseet Galleri Semmingsen, Oslo januar og februar 2006

Forfatter: Tommy Olsson.

Anmeldelse: Belyste Unndragelser

Stenersenmuseet Galleri Semmingsen, Oslo 2006

Forfatter: Kjetil Røed.

Bok: ”Dobbeltrom 2” separatutstilling i Vigeland-museet 04.mars – 16.mai 2010.

Forfattere: Jarle Strømodden med ”Dobbel Bunn” og Åsmund Thorkhildsen med ”Ikke bare hva det er, men hvor det er”.

Anmeldelse: ”Interessante konfrontasjoner” av Øivind Storm Bjerke i Klassekampen om ”Dobbeltrom 2” i Vigeland-museet 04.mars – 16.mai 2010.

Anmeldelse: ”Skrøpelig intensitet” av Kjetil Røed i Kunstkritikk.no om ”Dobbeltrom 2” i Vigeland-museet 04.mars – 16.mai 2010.

Anmeldelse: ”Direkte opplevelser” av Lars Elton i forbindelse med artikkel av Børre Haugstad i Verdens Gang om ”Dobbeltrom 2” i Vigeland-museet 04.mars – 16.mai 2010.

Anmeldelse: “Solid og freidig” av Øivind Storm Bjerke i klassekampen om “Tusen takk det holder nå/ Tusen takk dt blir aldri nok” i Kunstnerforbundet 13. februar – 9. mars 2014.

Anmeldelse: Der støvet aldri legger seg Klassekampen om Arkivet  i Trafo Kunsthall februar og mars 2016 Forfatter: Tommy Olsson.

Artikkel: ”Mellom struktur og kollaps” av Ketil Nergaard og Arve Rød i Norsk kunstårbok 2017.

English

 Stein Koksvik

Born October 9th 1963 in Oslo, Norway

Lives in Oslo, Norway

Education

1982-1985      Studies in biology, chemistry and mathematics

                            at The University of Bergen, Norway

1986-1990      Studies at The Academy of Fine Art, Bergen

1989-1990      Studies at The Academy of Fine Art, Stockholm

Separate exhibitions

1989               UKS (Young Artist Society), Oslo

1993               Gallery Heer, Oslo

1994        Molde Art Association

1996        Aalesund Association

1997        Molde Jazz Festival, Departures Project,

      – Stein Koksvik & Geir M. Brungott

1997        Stenersen Museum of Contemporary Art, Oslo,        

                         Departures Project

1998        National Touring Exhibitions, Norway,

      Departures Project

1999       Ribe Amt, Tistrup Art Association, Denmark,                        

                         Departures Project

2000        National Association for Drawing, Oslo

2001        Gallery Trans – Art, Trondheim, Hus og Hage

      – Stein Koksvik & Olav Ringdal

2002               Drammens Museum of Contemporary Art,

                         The Ghost in The Machine 

                       – Stein Koksvik & Olav Ringdal,

      kurator: Åsmund Thorkildsen       

2004        LNM, Oslo,

                         Dette kan ikke fortsette lenger på denne måten

2005       Cite Internationale des Arts, Paris

2006       Stenersenmuseum of Contemporary Art, Oslo, 

                         Illuminated Evasions

      Gallery Semmingsen, Oslo, Illuminated Evasions

2008       Kunstnerforbundet, Oslo, Double room 1

2008       International literature festival

                         (Bjørnsson festivalen),  Molde, Festival artist

2010        Vigeland-museet, (Museum of Vigeland), Oslo

                        Double room 2

2012       The national association for drawing, Oslo Thank you dear God one more time

2013       The Cube in Gallery Trafo

2013       Main Exhibitor at the Finnskog exhibition in Finnskogen
2014              Solo exhibition at the Artists’ Association(Kunstnerforbundet)  of Oslo

2016       Solo exhibition at Trafo Art Association (Knsthallen i Trafo Kunsthall)  Asker

2018              Yes, Yes, Yes 1, Solo exhibition at Galleri 69 in Oslo

Group exhibitions

1988               Gallery Riise, Bergen

1988        Gallery Wang, Oslo

1990        Vestlandsutstillingen (The Western Norway

                       (Exhibition of Contemporary Art)

1998        Trøndelagsutstillingen, (The Trøndelag Exhibition of          

                         (Contemporary Art), Trondheim

1998-1999      Grosse Kunstaustellung, (Norwegian Contemporary          

                         Art), NRW Düsseldorf

1999        Høstutstillingen (The National Exhibition of

                       Contemporary Art), Oslo

2000        Association for Drawing, Poznan, Poland

2002        Høstutstillingen (The National Exhibition of

                       Contemporary Art), Oslo

2003        Midlertidige Rum, Charlottenborg Udstillindssted,        

                         Copenhagen, Denmark

2003       Tomt, Moss Art Association

2003       Høstutstillingen (The National Exhibition of

                          Contemporary Art), Oslo 

2003        Plexi, Galleri JMS Oslo

2006       Høstutstillingen (The National Exhibition of

                         Contemporary Art), Oslo

2006       Samle sammen, National Gallery, Oslo

2007       Art festival, Dialogues, Manege, St. Petersburg, 

                          Russland

2007       Clusters, Nordea´s Collection of modern Art,

      Henie Onstad Art Center

2009       Høstutstillingen (The National Exhibition of

        Contemporary Art), Oslo 

2010         Hotch Potch, Lisboa, Portugal with the part: Obrigado meu Deus mais uma vez

2013       Høstutstillingen (The National Exhibition of

       Contemporary Art), Oslo 

2014       Høstutstillingen (The National Exhibition of

              Contemporary Art), Oslo

2016 Platons Huskestue in The national association for drawing, Oslo with the Animasion Yes, Yes,    Yes

2019     Tilbud, anslag, en suksesshistorie in Kristiansand Kunsthall

2011, 12 , 13, 14, 15, 16 and 17  Landartfestival, Kunstland Lomsjøen  

Grants:

1989       Norwegian Council of Cultural Affairs,

      Debutant Grant.

1996,97       Norwegian State Exhibition Grant

2002,06,09    Norwegian Council of Cultural Affairs,

      Exhibition Grant

99,00,03,06   Norwegian Artist Grant (Vederlagsfondet)

2002       Fegerstens Stiftelse (Artist Grant)

2003-05       The Norwegian State 3 Years Grant for Artists 

2006       Grant from Ingerid Lindback Landgaards Fund  2007      

2007               BKH Artist Grant  

2008       The Norwegian State´s Guarantee Income for Artists

Public commision:

2017             EPHEMERALITY – A Permanent Collection The University of  Fine Art in Bergen

Selected Collections

Norwegian Council of  Cultural Affairs

Yvonne Stenersen Collection of Contemporary Art, Oslo

Nordea Collection of Contemporary Art

Rolf Hoff Collection of Contemporary Art

National Museum of Art, Oslo Norway

Manege Collection of art, Saint Petersburg Russia

The City of Oslo Collection of Art

Selected Bibliography:

Catalogue : Departures project

Geir M. Brungot & Stein Koksvik Stenersen Museum, Oslo 1997 

Text: Gunnar Sørensen & Per hovdenakk

Catalogue : Stein Koksvik, The National Drawing Association

Oslo 2000

Text: Per Hovdenakk

Catalogue : The Ghost in the Machine 

Stein Koksvik & Olav Ringdal, Drammens Museum 2002

Text: Åsmund Thorkildsen

Review/ essey: Dette kan ikke Fortsette lenger på denne måten LNM, Oslo 2004

Text: Tommy Olsson, Kunstkritikk.no, 23 January 2004 

Catalogue: Belyste unndragelser (Illuminated Evasions)

Stenersenmuseum and Gallery Semmingsen, Oslo 

January/February 2006

Text: Øivind Storm Bjerke.

Review: Scandinavian Psyco, Morgenbladet

Belyste unndragelser (Illuminated Evasions)

Stenersenmuseum and Gallery Semmingsen, Oslo

January/February 2006 

Text: Tommy Olsson.

Review: Belyste Unndragelser (Illuminated Evasions)

Stenersenmuseum and Gallery Semmingsen, Oslo, 2006

Text: Kjetil Røed.

Book: ”Dobbeltrom 2” in connection with a one man show in The Vigeland-museum, Oslo, 04.mars – 16.mai 2010. Written by: Jarle Strømodden with ”False Bottom” and Åsmund Thorkhildsen with ”Not only what it is, but where it is”.

Review: ”Interessante konfrontasjoner” by Øivind Storm Bjerke in Klassekampen about ”Dobbeltrom 2”, The Vigeland-museum, Oslo, 04.mars – 16.mai 2010.

Review: ”Skrøpelig intensitet” by Kjetil Røed i Kunstkritikk.no about ”Dobbeltrom 2”, The Vigeland-museum, Oslo, 04.mars – 16.mai 2010.

Review: ”Direkte opplevelser” by Lars Elton in connection with an essey by Børre Haugstad in VG about ”Dobbeltrom 2”, The Vigeland-museum, Oslo, 04.mars – 16.mai 2010.

Review: “Solid og freidig” by Øivind Storm Bjerke in klassekampen about “Tusen takk det holder nå/ Tusen takk dt blir aldri nok” in Kunstnerforbundet February 13th – Mars 9th 2014.

Review: “Der støvet aldri legger seg” Klassekampen om Arkivet  in Trafo Kunsthall February 13th – Mars 20th 2016. Text: Tommy Olsson.

Essay: ”Between structure and collapse ” by Ketil Nergaard and Arve Rød in The Norwegian Art Yearbook 2017.